סמל

רפאלי יובל

תאריך נפילה:
ד' ב תמוז תשכ"ח ( 30/6/1968 )

חיל רגלים

בית עלמין:געת חים איחוד (ח)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל