מישר

שרון דניאל

תאריך נפילה:
ח' ב סיון תשכ"ח ( 4/6/1968 )

חיל אוויר

בית עלמין:חיפה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל