סרן

שמואלי פרדי

תאריך נפילה:
י"ט ב טבת תשכ"ט ( 9/1/1969 )

חיל כללי

בית עלמין:רחובות (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל