טור'

שיינטוק משה

תאריך נפילה:
ח' ב אייר תשכ"ח ( 6/5/1968 )

נח"ל

בית עלמין:שפיים


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל