טור'

שרון משה

תאריך נפילה:
ד' ב טבת תשכ"ד ( 20/12/1963 )

חיל אוויר

בית עלמין:חיפה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל