טור'

שרעבי חיים

תאריך נפילה:
כ"ה ב תשרי תשכ"ח ( 29/10/1967 )

נח"ל

בית עלמין:חדרה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל