סגן

שחר שוארץ עמוס

תאריך נפילה:
ב' ב סיון תשכ"ז ( 10/6/1967 )

חיל רגלים

בית עלמין:ניר עם


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל