סמל

שוחט יצחק

תאריך נפילה:
ט"ו ב שבט תשכ"ו ( 5/2/1966 )

חיל משטרה צבאית

בית עלמין:הר הרצל (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל