סגן

שמואלי עירא

תאריך נפילה:
כ"ג ב אייר תשט"ו ( 15/5/1955 )

חיל אוויר

בית עלמין:הרצליה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל