סמ"ר

רפלוביץ אריה

תאריך נפילה:
ח' ב אלול תשכ"ה ( 5/9/1965 )

משטרת ישראל

בית עלמין:קרית-שאול (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל