סמל

שטמרמן אהרן

תאריך נפילה:
ג' ב אלול תשכ"ד ( 10/8/1964 )

חיל שריון

בית עלמין:נתניה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל