שוטר

רוטה אברהם

תאריך נפילה:
י"ז ב כסלו תשכ"ה ( 22/11/1964 )

משטרת ישראל

בית עלמין:חולון (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל