טור'

שנחה זכאי

תאריך נפילה:
כ"ג ב ניסן תשכ"ב ( 27/4/1962 )

חיל רגלים

בית עלמין:נען


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל