שוטר

שוהם מרדכי

תאריך נפילה:
כ"ג ב אלול תשכ"א ( 4/9/1961 )

משטרת ישראל

בית עלמין:פתח תקוה (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל