סג"מ

שרגאי ראובן

תאריך נפילה:
ט' ב אייר תשי"ח ( 29/4/1958 )

חיל אוויר

בית עלמין:מעברות


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל