טור'

רוטרמן יצחק

תאריך נפילה:
כ"ג ב ניסן תשט"ז ( 4/4/1956 )

חיל רגלים

בית עלמין:רבדים


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל