טור'

שמחי משאללה

תאריך נפילה:
ט"ו ב אלול תשט"ו ( 2/9/1955 )

חיל אוויר

בית עלמין:רחובות (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל