טור'

שורץ אריה

תאריך נפילה:
ט"ז ב תמוז תשט"ו ( 5/7/1955 )

חיל שריון

בית עלמין:ראשון-לציון-גורדון


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל