סג"מ

שרר אדם

תאריך נפילה:
י"א ב אלול תשי"ד ( 9/9/1954 )

חיל אוויר

בית עלמין:מזרע חלקה צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל