מישר

שילר מאיר

תאריך נפילה:
כ"ה ב אייר תש"ד ( 18/5/1944 )


בית עלמין:בגדד


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל