מישר

שמול מנחם

תאריך נפילה:
כ"ג ב תמוז תש"ה ( 4/7/1945 )


בית עלמין:שייך אברק


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל