מישר

שטרנגלז דב

תאריך נפילה:
כ"ד ב טבת תש"ו ( 28/12/1945 )


בית עלמין:תל אביב-טרומפלדור


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל