שוטר

שלוש מחלוף

תאריך נפילה:
כ"א ב אדר תשט"ז ( 4/3/1956 )

משמר הגבול

בית עלמין:טבריה (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל