סגן

שחר יוסף

תאריך נפילה:
ח' ב אב תשט"ו ( 27/7/1955 )

חיל שריון

בית עלמין:אין מידע


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל