טור'

שחר אהוד

תאריך נפילה:
ו' ב אדר תשט"ו ( 28/2/1955 )

חיל רגלים

בית עלמין:מרחביה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל