רס"ר

שרייבר יקותיאל

תאריך נפילה:
ה' ב כסלו תשי"ג ( 23/11/1952 )

חיל אוויר

בית עלמין:נהריה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל