טור'

שטראוס שמואל

תאריך נפילה:
ה' ב סיון תש"ח ( 12/6/1948 )

חיל רגלים

בית עלמין:כנרת


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל