טור'

שטורפר אריה

תאריך נפילה:
ג' ב תמוז תש"ח ( 10/7/1948 )

חיל רגלים

בית עלמין:ראש פינה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל