טור'

שטורך שטרק אברהם

תאריך נפילה:
א' ב אדר תש"ט ( 2/3/1949 )

חיל רגלים

בית עלמין:חיפה-חוף הכרמל (אזר


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל