טור'

שורץ צבי

תאריך נפילה:
ו' ב אלול תש"ט ( 30/8/1949 )

חיל תותחנים

בית עלמין:צפת (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל