טור'

שראגר גרשון

תאריך נפילה:
כ' ב אלול תש"ח ( 24/9/1948 )

חיל שריון

בית עלמין:נחלת-יצחק (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל