שוטר

רזניק יוסף

תאריך נפילה:
כ"ב ב אדר תשי"ג ( 9/3/1953 )

משטרת ישראל

בית עלמין:כפר-סבא (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל