חדשות

חשוב לדעת

יד לבנים - ארגון להנצחת חללי מערכות ישראל וטיפול במשפחות  ( ע"ר )
הינו הארגון היציג והבלעדי להנצחת
חללי מערכות ישראל  להנחלת מורשתם,
לטיפול במשפחות השכולות.

הארגון נוסד בשנת 1949
עוד בימי מלחמת השחרור בעידודו
של דוד בן גוריון, הוא כולל בתוכו
הורים, אחים ואחיות שכולים  וכולל את
מגזרי: הדרוזים, הצ'רקסים, והבדואים.


בימים אלו, כולנו מאוחדים ומייחלים להחלמת הפצועים וליבנו

 עם המשפחות השכולות ואנו משתתפים בצערן.


אנו מחזקים זה את זה, כולנו לב אחד ותפילה אחת לשלום

ולביטחון. לשלום חיילנו , לשלום כל אזרחי הארץ.

נזכור את מילות שירו של יענקלה רוטבליט ונביא

כאן  את מילות הפתיחה:


"תנו לשמש לעלות

לבוקר להאיר

הזכה שבתפילות

אותנו לא תחזיר


מי אשר כבה נרו

ובעפר נטמן

בכי מר לא יעירו

לא יחזירו לכאן  ......"


לא נרבה כאן במילים, אנו מיטיבים להבין ולדעת

גם ללא מילים...

כוחנו בהיותנו יחדיו, יחד אנו 

 צוק איתןמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
רח' בית הלל 2 , תל-אביב
מיקוד 67017
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל