חדשות

חשוב לדעת

יד לבנים - ארגון להנצחת חללי מערכות ישראל וטיפול במשפחות  ( ע"ר )
הינו הארגון היציג והבלעדי להנצחת
חללי מערכות ישראל  להנחלת מורשתם,
לטיפול במשפחות השכולות.

הארגון נוסד בשנת 1949
עוד בימי מלחמת השחרור בעידודו
של דוד בן גוריון, הוא כולל בתוכו
הורים, אחים ואחיות שכולים  וכולל את
מגזרי: הדרוזים, הצ'רקסים, והבדואים.


משפחות יקרות,

רבים מאיתנו בילו במהלך השבוע  במיטב בתי המלון באילת, במסגרת הנופש הארצי

שארגון יד לבנים עורך למשפחות , כמסורת בת כמה שנים.

המחזור הראשון ירד לאילת בראשית השבוע, בסוף השבוע, יורד המחזור השני

ובשבוע הבא יהנה המחזור השלישי מן הנופש.

אתם מוזמנים להעלות תמונות, לספר חוויות וליצור קשר באמצעות עמודי הפייסבוק

שהקמנו , בקישורים שלפניכם:

קישור לפייסבוק ההורים השכולים

קישור לפייסבוק האחאים השכולים


מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
רח' בית הלל 2 , תל-אביב
מיקוד 67017
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל